Bivalds målias miljöpolicy:

  • Vi skall vara och uppfattas som ett miljömedvetet företag.
    Miljöpåverkan skall alltid vägas in i våra beslut, stora som små.

  • Leverantörer skall väljas utifrån deras förmåga att leverera produkter med
    så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

  • Vi skall effektivt använda energi och råvaror utan att skapa onödigt avfall.

  • Vi skall i möjligaste mån återanvända, källsortera och/eller destruera det avfall vi trots allt producerar

  • Underentreprenörer skall alltid väljas ifrån hur de delar vår miljösyn

  • Vi skall, genom utbildning, alltid ha den kunskap som krävs för att vi skall kunna ge våra kunder råd om det bästa alternativet ur miljösynpunkt.

Bivalds Målia / Reklamia. Tel: 08-773 32 80. Bivald@Bivald.se
Hemsidan gjord av Niklas Bivald